Małgosia – 3,7 kg

 

Małgosia – 3,7 kg w 19 dni !!! Super wynik, gratulujemy <3 <3 <3